143 views 7 mins 0 comments

În contextul schimbărilor geopolitice majore  actuale, Inițiativa celor Trei Mări este o oportunitate economică și strategică pentru România 

In 3SEAS
august 17, 2023

Inițiativa celor Trei Mări (I3M) este un proiect strategic ambițios, care cuprinde douăsprezece state membre ale Uniunii Europene, situate între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică : Austria, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria; din 2022, Ucraina este „partener participant”.   Lansat în 2015 ca o platforma politica flexibila, proiectul își propune să conecteze la nivel global infrastructura acestor țări din Europa Centrală și de Est, dar deține și un potențial mare de a crea o arhitectură geo-economică strategică pentru regiune. Regiunea celor Trei Mări are un potențial mare : este una dintre regiunile cu cea mai rapidă creștere din lume, cu o creștere estimată a PIB-ului cumulativ de 35% până în 2030. Regiunea oferă o combinație de creștere comparativ ridicată a PIB-ului cu niveluri semnificative de stabilitate :

1. Cifra de afaceri comercială totală : 225,6 miliarde EUR

2. Populație 111 m, ~30% din UE

3. Teritoriu 1,2 m km2, ~30% din UE

4. Nevoie de investiții în infrastructură de peste 500 de miliarde de euro.

Inițiativa celor Trei Mări  își propune să stimuleze dezvoltarea economică, extinderea infrastructurii și reducerea disparităților la nivel regional . I3M  vizează promovarea și dezvoltarea investițiilor în infrastructură, energie și proiecte de digitalizare pentru a rectifica decalajul dintre infrastructura Est-Vest și Nord-Sud în Europa. Executarea cu succes a I3M  va acoperi un deficit de infrastructură regională de sute de miliarde de euro și va extinde legăturile dintre statele membre 3SI, precum și dintre regiune și restul Europei. În aceste scopuri, a fost lansat un Fond de investiții al I3M, administrat comercial, pentru a investi în proiectele transfrontaliere ale regiunii, iar Statele Unite s-au angajat să investească în Fond și în proiectele I3M .

În contextul schimbărilor geopolitice majore şi al relevanței crescute a I3M, există nevoia dinamizării acesteia, prin consolidarea instrumentelor sale principale, cum este Fondul de Investiții, dar și pentru accelerarea implementării unor proiecte de interes strategic de interconectare între Nordul şi Sudul regiunii celor 3 Mări, integrând tendințe cheie în materie de transformare verde şi digitală. 

România poate fi un actor statal important și pro-activ în cadrul Inițiativei 

În timp ce profilul României la nivel regional nu a crescut încă la întregul său potențial, Inițiativa celor Trei Mări este un pas în direcția corectă și poate unul dintre puținele formate regionale stabilite pentru a oferi beneficii economice concrete. România poate avea o mare relevanță în consolidarea interconectivității energetice și digitale regionale, în crearea și dezvoltarea de noi rute comerciale de transport rutier, feroviar, fluvial și maritim și infrastructură digitală și în integrarea și interconectarea Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei în cadrul proiectelor I3M. România a fost un promotor ferm al Inițiativei, atât la nivel regional, cât și în contactele cu Administrația Statelor Unite. Mai mult, alături de Polonia, România a făcut eforturi pentru crearea Fondului de investiții al Inițiativei celor Trei Mări , care a fost lansat în cadrul Summit-ului I3M de la București din 2018, cu scopul de a fi un vehicul de investiții pentru proiectele din cadrul Inițiativei. 

România acordă o atenție specială implementării a două proiecte regionale de infrastructură: proiectul feroviar Rail2Sea și proiectul rutier Via Carpathia. Rail2Sea are drept obiectiv construcția unei linii de cale ferată între portul Gdansk și portul Constanța prin patru țări: Polonia, Slovacia, Ungaria, România. Via Carpathia are ca scop crearea unui coridor de transport din partea de nord a Europei spre sud prin Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia. Aceste proiecte pot avea nu numai o utilizare civila, ci și militara, foarte importanta în contextul schimbărilor- actuale și viitoare- aduse arhitecturii de securitate a Europei de agresiunea rusă și războiul în Ucraina. 

Un alt proiect important este acordul semnat între Transgaz și Fondul de Investiții al I3M pentru dezvoltarea infrastructurii și conectivității de gaze naturale din România. Acordul vizează și dezvoltarea în comun a unor proiecte de gaze naturale pentru hidrogen, prin intermediul unor societăți mixte de proiect, deținute de Transgaz și Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări. Valoarea totală a proiectelor este estimată la 626 milioane euro.

În concluzie, consolidarea I3M ca platformă politică matură este o oportunitate ce ar aduce regiunii mai multa dezvoltare, dar și mai mai multa reziliență, permitându-i să  răspundă, într-un mod pro-activ, noului context geopolitic regional și internațional. În acest sens, un Fond de Inovare al I3M ar putea fi lansat, noi sinergii ale I3M cu inițiative ale UE ar putea fi dezvoltate, și, totodată, noi forme de cooperare între actorii din regiunea I3M (din politică, afaceri, administrație locală, societate civilă). România poate și trebuie să fie un actor statal important în cadrul I3M, prin proiecte și inițiative care să permită nu numai capitalizarea oportunităților oferite de Fondul de Investiții, dar care, mai ales, să contribuie la extinderea interconectivității, dezvoltării economice și întărirea securității regiunii.