118 views 6 mins 0 comments

Raport: Inițiativa celor Trei Mări și complexele provocări digitale

In 3SEAS
august 17, 2023

Țările din Europa Centrală și de Est se află la un moment de cotitură în transformarea lor digitală. În timp ce unele state din regiune sunt deja printre liderii europeni de top în digitalizare, altele au șansa de a recupera decalajele dacă implementează politici și cadre legislative care să favorizeze dezvoltarea tehnologiei și implementarea digitalizării.

Regiunea este deosebit de sensibilă la crizele politice și acestea au un impact și asupra relației dintre guverne și cetățeni.

Gândirea digitalizării trebuie însoțită de construirea de instituții democratice și protejarea drepturilor omului. Una dintre prioritățile de top pentru dezvoltarea statului digital trebuie să fie o mai mare transparență, laolaltă cu un cadru pentru implicarea reală a cetățenilor.

Problema securității cibernetice este de o importanță crucială pentru țările Inițiativei celor Trei Mări, iar atacul Rusiei asupra Ucrainei a accelerat dezbaterea deja destul de aprinsă din regiunea Europei Centrale și de Est cu privire la necesitatea consolidării securității cibernetice și a combaterii dezinformării, în special a celei de pe platformele de social media.

Țările din cadrul Inițiativei celor Trei Mări ar trebui să creeze un hub în care instituțiile (nu doar publice, ci și organizații ale societății civile, instituțiile media și companiile) ar putea împărtăși cele mai bune practici și ar putea fi alertate prin exemple de dezinformare emergentă.

Uniunea europeană dezvoltă cadre de reglementare pentru noile tehnologii și digitalizare, iar țările din cadrul Inițiativei celor Trei Mări au un interes puternic în a fi active în astfel de procese, deoarece dezvoltarea economiile lor, dar și locul lor pe harta europeană și a lumii în general sunt legate și depind de succesul eforturilor lor de a-și digitaliza administrația publică, serviciile publice și sectorul privat și de a răspunde la provocările legate de securitatea cibernetică și contracararea dezinformării.

Pentru a fi campioni ai digitalizării, țările din cadrul Inițiativei celor Trei Mări trebuie să investească serios în dezvoltarea democratică.

Actul legislativ privind piețele digitale – intrat în vigoare de la 1 noiembrie 2022 – are scopul de a aduce mai multă transparență în funcționarea platformelor online, dar cheia succesului său constă în modul în care va fi implementat în statele membre.

Prin urmare, în timp ce implementează prevederile sale, guvernele ar trebui să stabilească un model transparent de măsurare a impactului pentru a monitoriza în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele regulamentului european. 

Autoritățile trebuie să se asigure că modelul autorității care ar trebui să susțină dezbaterea pe platformele online este cât mai independent de acestea.

Totodată, dezvoltarea inovației trebuie să fie permanent legată de calitatea sistemului de învățământ. Pentru a avea creatori și inovatori în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, procesul de învățare trebuie să fie despre crearea de bunuri digitale, nu despre consumul acestora.

Statele din din cadrul Inițiativei celor Trei Mări încep abia acum să se confrunte cu modelul expansiv al piețelor digitale. Impactul jucătorilor dominanți de pe piață nu este încă pe deplin vizibil. Acesta este momentul potrivit pentru a introduce reglementări care să protejeze piețele și antreprenorii autohtoni.

Țările din regiune ar trebui să țină cont nu numai de transferul transatlantic de date, ci și de regulile și implementarea transferului de date cu caracter personal către China.

Țările din cadrul Inițiativei celor Trei Mări ar trebui să sprijine formarea jurnaliștilor și formatorilor de opinie cu privire la aspectele legate de politică de confidențialitate digitală.

Statele din regiune trebuie să demonstreze că sprijinul pentru inteligența artificială etică nu este doar un concept sau un slogan, ci o parte practică a implementării strategiilor și politicilor. Acest lucru ar putea fi realizat și prin crearea unei culturi a încrederii și a transparenței în rândul cercetătorilor, autorităților de reglementare și cetățenilor.

Țările din cadrul Inițiativei celor Trei Mări ar trebui să își dubleze eforturile pentru a oferi posibilități de recalificare pentru cei cărora inteligență artificială le-au luat și le va lua locurile de muncă.  Acest lucru presupune construirea unor reforme durabile ale sistemelor educaționale și ale pieței muncii, care să țină cont de aceste schimbări.

Notă: Acesta este sumarul executiv al raportului realizat de Visegrad Insight și care a beneficiat de contribuțiile a 169 de lideri ai societății civile din cele douăsprezece țări ale Inițiativei Trei Mări,alte state membre ale UE și SUA. Raportul poate fi consultat aici.