120 views 4 mins 0 comments

România, pe ultimul loc din UE privind cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea în 2022

In BRIEF
decembrie 05, 2023

România, pe ultimul loc din UE privind cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea în 2022

În 2022, UE a cheltuit 352 de miliarde euro pentru cercetare și dezvoltare, cu 6,34% mai mult decât în anul precedent (331 miliarde euro) și cu 48,52% mai mult decât în 2012 (237 miliarde euro), arată ultimul raport al Eurostat.

Cheltuielile totale pentru cercetare și dezvoltare in UE au fost de 352 de miliarde de euro în 2022, ceea ce a echivalat cu o medie de 788 de euro de cheltuieli de cercetare și dezvoltare pe locuitor. Aceasta înseamnă o creștere de 6,4 % față de anul anterior, 2021 și o creștere de 46,7 % față de zece ani înainte, 2012. Raportul dintre cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare și Produsul Intern Brut (PIB) este cunoscut și ca intensitatea de cercetare și dezvoltare

Dintre membrii UE, 4 țări au înregistrat o intensitate de cercetare-dezvoltare peste 3% în 2022. Cea mai mare intensitate de cercetare-dezvoltare a fost înregistrată în Belgia (3,44%), urmată de Suedia (3,40%), Austria (3,20%) și Germania (3,13%).

România se poziționează pe ultimul loc din UE în ce privește intensitatea de cercetare și dezvoltare, cu cheltuieli de doar 0,46% din PIB.  Înaintea Romaniei sunt Malta (0,65%), Letonia (0,75%), Cipru și Bulgaria (ambele cu 0,77%). 

Comparativ cu situația de dinaintea crizei COVID, atât cheltuielile totale pentru cercetare și dezvoltare, cât și pentru cercetare și dezvoltare pe locuitor sunt acum net mai mari decât în 2019:  352 de miliarde euro, versus 312 miliarde euro in 2019, iar cheltuielile de cercetare și dezvoltare pe locuitor în 2022 au fost de 788 euro, în timp ce în 2019 au fost de 698 euro, arată Eurostat.  În ciuda acestor creșteri, cheltuielile UE pentru cercetare și dezvoltare în raport cu PIB-ul au rămas cu mult sub ratele corespunzătoare înregistrate în Japonia (3,34 %, date pentru 2021) și Statele Unite (3,46 %, date pentru 2021), așa cum a fost cazul pentru o perioadă lungă de timp. Pe de altă parte, intensitatea cercetării și dezvoltării din China s-a apropiat de cea a UE în perioada 2012-2018, iar în 2019 cheltuielile de cercetare și dezvoltare din China au fost echivalente cu 2,24 % din PIB, în timp ce intensitatea de cercetare și dezvoltare a UE în 2019 a fost de 2,23 %. În 2020, cheltuielile Chinei au fost de 2,41 % .

Întreprinderile comerciale au fost motorul cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare din UE în 2022

Sectorul întreprinderilor comerciale a continuat să reprezinte cea mai mare parte a cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare. În 2022, acesta a reprezentat 66% din cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare din UE, totalizând 233 de miliarde de euro. Cheltuielile întreprinderilor comerciale au fost urmate de cele ale sectorului învățământului superior (22 % ; 76 de miliarde de euro), de cele ale sectorului guvernamental (11 %, 37 de miliarde de euro) și de cele ale sectorului privat non-profit (1 % ; 5 miliarde de euro).

O evaluare a datelor statelor membre UE confirmă, de asemenea, că țările care au avut rate relativ mari ale cheltuielilor întreprinderilor comerciale pentru cercetare și dezvoltare în raport cu PIB – și anume, Belgia (2,53 %), Suedia (2,51 %), Austria (2,20 %), Germania (2,11 %), Finlanda (2,01 %) și Danemarca (1,72 %, date 2021) – au raportat, de asemenea, intensități generale de cercetare și dezvoltare relativ ridicate. Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda au fost, de asemenea, în fruntea clasamentului cheltuielilor din sectorul învățământului superior. Cheltuielile guvernamentale de cercetare și dezvoltare în raport cu PIB au fost cele mai ridicate în Germania, Slovenia, Belgia, Cehia și Grecia, în timp ce cheltuielile de cercetare și dezvoltare din sectorul privat nonprofit în raport cu PIB au fost foarte scăzute în toate statele membre.