Transformarea digitală și interconectarea administrațiilor publice din întreaga Uniune Europeană, cu un pas mai aproape

In POLITICI PUBLICE
noiembrie 25, 2023

Interoperabilitatea și cooperarea transfrontalieră în sectorul public din Uniunea Europeana au mai facut un pas important. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord asupra Actului privind Europa interoperabilă, propunere a Comisiei Europene. Acest regulament legislativ va consolida interoperabilitatea și cooperarea transfrontalieră în sectorul public din UE.                                               

Comisia a propus Actul pentru a contribui la atingerea obiectivelor digitale ale Europei pentru 2030, punând la dispoziție online serviciile publice cheie pentru toate persoanele din UE, fără discriminare. 

Conform acordului dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, Actul privind Europa interoperabilă va include norme care vor asigura o cooperare structurată la nivelul UE, în contextul căreia administrațiile publice se reunesc în cadrul unor proiecte asumate în comun de statele membre, precum și de regiuni și orașe,  dar și un cadru de guvernanță pe mai multe niveluri, condus de Comitetul pentru Europa interoperabilă. De asemenea, Actul va avea în vedere partajarea și reutilizarea soluțiilor de interoperabilitate, printr-un ghișeu unic pentru soluții și cooperare comunitară (portalul Europa interoperabilă) la nivelul UE.

Actul privind Europa interoperabilă aduce schimbul de informații din sectorul public în întreaga Uniune la un nou nivel, mai înalt și, în același timp, accelerează transformarea digitală a sectorului public european. Actul introduce un cadru de cooperare pentru administrațiile publice din întreaga UE pentru a facilita schimbul transfrontalier de date. Totodata, Actul privind Europa interoperabilă  va asigura accesul neîntrerupt la serviciile publice transfrontaliere pentru persoanele din UE, îmbunătățind calitatea vieții celor care doresc să lucreze, să studieze sau să se pensioneze într-un alt stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, serviciile publice digitale interoperabile sunt esențiale pentru finalizarea cu succes a pieței unice digitale a Uniunii.