211 views 7 mins 0 comments

Ca să producă mai multă prosperitate, România trebuie să devină mai digitalizată și mai inovativă

In IMPORTANT ACUM
august 18, 2023

În economiile moderne, digitalizarea este o prioritate strategică de dezvoltare. Introducerea tehnologiilor care promovează digitalizarea economiei permite statului, companiilor și societății să interacționeze eficient, într-un proces din ce în ce mai mare și mai dinamic. Economia digitală devine un motor esențial al inovației, creșterii economice și competitivității.

În același timp, competitivitatea țărilor poate fi măsurată prin capacitatea lor inovatoare și prin nivelul de digitalizare pe care l-au atins. Progresele tehnologice s-au dovedit a fi un motor al creșterii economice, promovând ocuparea forței de muncă și dezvoltarea durabilă.

România, locul 27 din 27 în ceea ce privește performanța digitală

România se situează pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE în ediția din 2022 a Indicelui economiei și societății digitale (DESI)al Comisiei Europene. Creșterea sa anuală relativă este inferioară celei a țărilor similare din Uniunea europeană , ceea ce indică mari decalaje față de restul statelor membre. Finlanda, Danemarca, Olanda, Suedia și Irlanda sunt, în această ordine, primele cinci cele mai competitive țări din UE în ceea ce privește digitalizarea.

Criteriile ce stau la baza clasamentului DESI și pe baza cărora s-a efectuat evaluarea, sunt următoarele :

1.   Capital uman : locul 27 din 27 . Acest criteriu măsoară aspecte precum nivelul competențelor digitale, existența unui număr suficient de specialiști TIC sau a întreprinderilor care oferă formare în domeniu.

2.    Conectivitate : locul 15 din 27. Măsoară, în principal, existența și performanța infrastructurii digitale, precum : accesul la internet de viteză ridicată a gospodăriilor; utilizarea benzii largi mobile ; rata de acoperire 5G la nivelul țării.  Conectivitatea este criteriul la care România obține cel mai bun punctaj. Utilizarea rețelele fixe de foarte mare capacitate are un scor ridicat (87 %), la fel și acoperirea rețelelor de fibră optică (87% ) și utilizarea benzii largi mobile (82 %). Proporția utilizării serviciilor de acoperire de bandă largă fixă de cel puțin 100 Mbps depășește, și ea, media UE (57 %).

3.    Integrarea tehnologiei digitale: locul 27 din 27.  Acest criteriu măsoară diferite aspecte ale utilizării soluțiilor digitale, precum : schimburile electronice de informații; IMM-urile care au cel puțin un nivel de bază de intensitate digital; adoptarea tehnologiilor avansate ; inteligența artificială ; IMM-urile care fac vânzări online, și altele.

4.    Servicii publice digitale : locul 27 din 27. Măsoară aspecte precum : răspândirea instrumentelor digitale în sectorul public care sunt puse la dispoziția cetățenilor și a mediului de afaceri ; disponibilitatea serviciilor publice digitale pentru cetățen și pentru întreprinderi ; interacțiunea digitală dintre autoritățile publice și publicul larg, și altele.

Unde este România în ceea ce privește inovația? Tot pe locul 27

Tot pe ultimul loc între statele membre UE este România și în ceea ce privește performanța în cercetare și inovare, conform Tabloului de bord privind inovarea, ediția 2023, realizat de Comisia europeană și care oferă o evaluare comparativă a performanței în materie de cercetare și inovare a statelor membre ale Uniunii. Danemarca este noul inovator de top cu cele mai bune performanțe din UE, depășind Suedia după câțiva ani în poziția de lider. Alți lideri în domeniul inovării sunt Suedia, Finlanda, Olanda și Belgia.

România este un inovator emergent, cu performanță situată la 33,1% din media UE, dar care este sub media inovatorilor emergenți. Performanța este în creștere, dar cu o rată mai mică decât cea a Uniunii europene (8,5%- puncte). Diferența de performanță a României față de media Uniunii devine din ce în ce mai mare.

Conform raportuluipunctele forțe relative ale României sunt : acoperirea de bandă largă; exporturile de bunuri de tehnologie medie și înaltă ; exporturile de servicii intensive în cunoștințe; aplicațiile pentru mărci comerciale; numărul de publicațiile citate.            

 Punctele slabe relative menționate de evaluarea Comisiei europene sunt : procentul de populație cu studii superioare; numărul de inovatori în procesele de business; numărul de IMM-uri inovatoare care colaborează între ele;  mobilitatea resursei umane din știință și tehnologie privind schimbarea locului de muncă ; angajările în întreprinderi inovatoare.

Trenduri de creștere puternică din 2016 sunt: acoperirea de bandă largă ; numărul de publicații citate; publicații apărute în parteneriat public-privat.

Trenduri de scădere puternică din 2016 : tehnologiile legate de mediu ; numărul absolvenților de doctorat ; procentul cheltuileilor destinate inovării, altele decât din sectorul de cercetare și dezvoltare (R &D).

Trenduri de creștere puternică din 2022 : acoperirea de bandă largă ; numărul companii care oferă instruire în domeniul TIC;  numărul de publicații citate.

Trenduri de scădere puternică din 2022 : cheltuieli cu capital de risc ; tehnologiile legate de mediu ; comerțul de produse inovative.

Inovația este unul dintre pilonii fundamentali pentru asigurarea unei creșteri mai durabile a economiei unei țări. Digitalizarea și inovarea sunt doi factori interdependenți ai progresului în lumea de astăzi, aflată în evoluție rapidă. Adoptarea tehnologiilor digitale poate spori capacitatea de inovare a unei economii și poate îmbunătăți capacitatea acesteia de a răspunde cerințelor și oportunităților pieței.

În concluzie, dacă România dorește să fie mai competitivă și să producă mai multă prosperitate, trebuie să investească în digitalizare și inovație și să devină competitivă în aceste domenii, astfel încât să atingă măcar media Uniunii europene.